close

Politica de utilizare a datelor

Informare privind prelucrarea datelor personale

Stimați pacienți,


În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), vă informăm următoarele:


OVIDIUS CLINICAL HOSPITAL SRL, unitate sanitară privată, cu sediul în oraș Ovidiu, DN 2A., KM 202+880, Jud. Constanța, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J13/1995/2012 și având CUI: 30662085, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în temeilul: art.6 al.1,lit. b) “pentru executarea unui contract”, litera c) “în vederea îndeplinirii unei obligații legale...”, litera d) “pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate...” și litera f) “în scopul intereselor legitime urmărite de operator...”, precum și în temeiul art.9 al.2, lit.b) „în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale...” și lit.h) “în scopuri legate de medicină preventivă sau a muncii...” din Regulament și în temeiul Legii 95/2016 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a actelor normative subsecvente și conexe.


Prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară în scopuri privind furnizarea serviciilor de asistență medicală, stabilirea unui diagnostic medical, furnizarea unui tratament medical și/ sau de recuperare, în scopuri de medicină preventivă.

Categorii de date prelucrate

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt, în mod uzual: nume, prenume, cod unic de identificare(C.N.P. și C.I.D.), adresă, număr de telefon, adresa de e-mail, ocupația, locul de muncă, cetățenia, statut de asigurat, date antropometrice, date referitoare la caracteristici individuale, ca de exemplu : sex, grup sanguin, Rh, înălțime, greutate etc; date referitoare la starea de sănătate preexistentă și actuală, date despre diagnostic, investigații medicale, tratament și recuperare, detalii bancare/financiare limitate, după caz.


Conform legislației în vigoare, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către terți, cel mai frecvent către autorități publice (Casa Națională/Județeană de Asigurări de Sănătate și DRG- Centrul de cercetare și Evaluare a Serviciilor de Sănătate), furnizori de soluții IT, colaboratori (ex: laborator de analize medicale), asiguratori privați desemnați de dumneavoastră.

Perioada de stocare

Perioada pentru care sunt stocate datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stabilite în conformitate cu legislația în vigoare.

Drepturile dumneavoastră

În calitate de ”persoană vizată” în sensul Regulamentului, aveți următoarele drepturi: dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor (ex. dacă ele sunt incorecte sau incomplete), dreptul de ștergere a datelor (dacă ele nu au fost prelucrate legal), dreptul la restricționarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat, dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.


Fără a se aduce atingere posibilității de a vă adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere, dumneavoastră, ca ”persoană vizată” aveți dreptul de a vă adresa instanței competente pentru apărarea drepturilor garantate de legislația aplicabilă, care v-au fost încălcate.


Vă informăm  că REFUZUL dumneavoastră de a vă prelucra datele cu caracter personal care vă privesc, conduce la IMPOSIBILITATEA DE A BENEFICIA de serviciile oferite de OVIDIUS CLINICAL HOSPITAL, întrucât acestea nu se pot efectua în lipsa prelucrării datelor dumneavoastră

cu caracter personal.


Pentru a vă putea exercita drepturile menționate anterior, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată către OVIDIUS CLINICAL HOSPITAL, la adresa DN2A, KM 202+880, oraș Ovidiu, județul Constanța sau pe e-mail la adresa dpo@ovidius-ch.ro, respectiv apelând numărul de telefon 0241/ 480.409.


Din data de 25 mai 2018, pe site-ul nostru, www.ovidius-ch.ro puteți consulta Politica privind protecția datelor cu caracter personal.