och-loader

Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal și pentru marketing

Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal și pentru marketing

STIMATE PACIENT,

Prin utilizarea serviciilor medicale de prevenție și de consiliere medicală online vă dați consimțământul pentru ca Ovidius Clinical Hospital SRL să colecteze, să prelucreze și să stocheze datele dvs. personale comunicate către acesta, în scopuri privind furnizarea serviciilor de asistență medicală online, consilierea medicală cu un posibil diagnostic medical, privind statistica și în scopuri de marketing pentru a vă transmite: informații noi, invitații la evenimentele organizate de noi, newsletter-uri, promoții, campanii.


Consimțământul în ceea ce privește preluarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai sus sunt voluntare.


OVIDIUS CLINICAL HOSPITAL SRL, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul: art.6 al.1,lit. b) „pentru executarea unui contract ..”, litera c) „în vederea îndeplinirii unei obligații legale ...”, litera d) „pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate ...” și litera f) "în scopul intereselor legitime urmărite de operator ...", precum și în temeiul art.9 al.2, lit.b) „în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale..” și lit.h) ”în scopuri legate de medicină preventivă sau a muncii...” din Regulament și în temeiul Legii 95/2016 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a actelor normative subsecvente și conexe.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt, în mod uzual: nume, prenume, cod unic de identificare (C.N.P. și C.I.D.), adresă, număr de telefon, adresa de e-mail, ocupația, locul de muncă, cetățenia, statut de asigurat, date antropometrice, date referitoare la caracteristici individuale, ca de exemplu : sex, grup sanguin, Rh, înălțime, greutate etc; date referitoare la starea de sănătate preexistentă și actuală, date despre diagnostic, investigații medicale, tratament și recuperare, detalii bancare/financiare limitate, după caz.


Conform legislației în vigoare, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către terți, cel mai frecvent către autorități publice (Casa Națională/Județeană de Asigurări de Sănătate și DRG-Centrul de cercetare și Evaluare a Serviciilor de Sănătate), furnizori de soluții IT, colaboratori (ex: laborator de analize medicale), asiguratori privați desemnați de dumneavoastră. Datele dumneavoastră pot fi utilizate de către colaboratorii OCH doar în scopurile de marketing menționate mai sus.


Perioada pentru care sunt stocate datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stabilite în conformitate cu legislația în vigoare.


Drepturile dumneavoastră, ca ”persoană vizată” în sensul Regulamentului, sunt: dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor (ex. dacă ele sunt incorecte sau incomplete), dreptul de ștergere a datelor (dacă ele nu au fost prelucrate legal), dreptul la restricționarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat, dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.


Fără a se aduce atingere posibilității de a vă adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere, dumneavoastră, ca ”persoană vizată” aveți dreptul de a vă adresa instanței competente pentru apărarea drepturilor garantate de legislația aplicabilă, care v-au fost încălcate.


Totodată, sunteți de acord ca Ovidius Clinical Hospital să administreze, în condiții de siguranță și confidențialitate, și numai pentru scopurile precizate, datele cu caracter personal furnizate.


Declarați că ați înțeles și sunteți de acord ca datele cu caracter personal furnizate să fie stocate în baza de date a unității medicale, cu respectarea legislației aplicabile cu privire la confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal.


Vă punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 18 ani. Utilizarea sistemelor și instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.


La fiecare accesare de către un utilizator a paginii de consiliere online/telemedicină pe site-ul Ovidius Clinical Hospital și la fiecare deschidere a unui fișier, datele de acces sunt salvate și/sau, după caz, parțial de către terți sub forma unor fișiere de tip protocol. Fiecare set de date cuprinde: pagina de internet de pe care accesați pagina noastră, adresa IP, data și ora accesului, solicitarea clientului, codul de răspuns http, cantitatea de date transferată, informații despre programul de navigare și sistemul de operare folosit de dumneavoastră.


Prin intermediul localizării geografice, cu ajutorul adresei IP, este posibilă din punct de vedere tehnic estimarea locației utilizatorului de internet. Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alți identificatori ai dispozitivelor cu care accesati site-ul www.ovidius-ch.ro) pot fi în anumite circumstanțe date cu caracter personal și pe care le vom trata ca atare.


Pot exista cazuri când se va prelua/procesa imaginea, aceasta fiind folosită doar în scopul prestării serviciului. Imaginile prelucrate urmează a fi stocate pe server-ul nostru aflat pe teritoriul UE.


Pot exista situații în care să fie necesară stocarea datelor dvs. personale și după o eventuală retragere a acordului de prelucrare, această solicitare de retragere va fi opozabilă pentru viitor, deoarece datele acestea sunt folosite în scopuri statistice, în vederea imbunătățirii serviciilor oferite, datele și informațiile colectate anterior neputând fi extrase de pe platformă. Datele dumneavoastră privind plățile, respectiv contul bancar și date privind facturarea vor fi prelucrate în scopul prestării serviciilor care fac obiectul acestui acord în conformitate cu Termenii și condițiile plăților cu cardul online pentru serviciul de Telemedicină OCH.


Vă informăm că REFUZUL dumneavoastră de a vă prelucra datele cu caracter personal care vă privesc, conduce la IMPOSIBILITATEA DE A BENEFICIA de serviciile oferite de OVIDIUS CLINICAL HOSPITAL, întrucât acestea nu se pot efectua în lipsa prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.


Pentru a vă putea exercita drepturile menționate anterior, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată către OVIDIUS CLINICAL HOSPITAL, la adresa DN2A, KM 202+880, oraș Ovidiu, județul Constanța sau pe e-mail la adresa dpo@ovidiu-ch.ro, respectiv apelând numărul de telefon 0241/ 480.400.


Este interzisă înregistrarea/stocarea și redarea imaginii de către pacienți.


Acest serviciu nu reprezintă un instrument medico-legal. Această consultație este cu scop strict orientativ de recomandare, pentru o confirmare diagnostic-tratament medical autorizat, vă rugăm să vă adresați specialității ce urmează a vă fi recomandată intr-un cadrul legal dintr-o institutie medicala.


Din data de 25 mai 2018, pe site-ul nostru, www.ovidiu-ch.ro puteți consulta Politica privind protecția datelor cu caracter personal.