och-loader

Medici

Dr. Kaivanifard Masood

Centre unde activează

Ovidius Clinical Hospital

Policlinica OCH

Competențe

Competență de electrofiziologie